Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
07 - 25.09.2020
sediul Uniunii Avocaților mun. Chișinău, str. București, 46
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Bălți
16.10.2020 - 03.11.2020, ora:09:00
str. Dostoevschii 63, mun. Bălți

Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
12.04.2019

Stimați avocați și avocați stagiari,

În perioada 11-12 aprilie 2019, la Chișinău se află într-o vizită de lucru, expertul internațional domnul Holger Hembach, care este un avocat german cu experiență internațională pe segmentul reformei justiției și drepturilor omului.

Misiunea domnului Holger Hembach este de a oferi Guvernului Republicii Moldova, servicii de expertizare și evaluare a politicilor publice pentru sectorul ,,Reforma Justiției”.

Ieri, 11 aprilie 2019, dl Holger Hembach, a avut o întrevedere cu Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, dl Emanoil Ploșnița, discutând referitor la mecanismele actuale în materie de asigurare a uniformității aplicării legilor în practica judiciară națională.

În acest context, am menționat că prezența unei jurisprudențe neomogene, neuniforme și haotice constituie un factor de destabilizare a securității juridice și descredibilizare a justiției.

În această ordine de ideii, am menționat că actualele ,,pârghii” de uniformizare a practicii judiciare și aplicare omogenă a legilor în practica judiciară a Republicii Moldova, nu s-au dovedit a fi eficiente.

În continuare, am specificat că nu optăm ca practica judiciară din Republica Moldova să fie uniformizată prin elaborarea recomandărilor de către Curtea Supremă de Justiție, ori observăm că Legea nr. 879 din 26.03.1996 (art. 1 alin. (2)) cu privire la Curtea Supremă de Justiție și Codul de Procedură Penală și alte acte legislative, nu oferă Curții Supreme de Justiție posibilitatea de a adopta recomandări.

Din această perspectivă, nu este clar nici statutul și nici forța juridică a unor asemenea acte (recomandări).

S-au dovedit a fi neeficiente, sub aspectul uniformizării aplicării legilor în practica judiciară națională și hotărârile explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție privind practica judiciară în cauzele…, pentru că astfel de acte au un caracter de recomandare și nu rezolvă problema asigurării uniformității aplicării legilor în practica judiciară națională, mai mult, adesea nici chiar instanța supremă nu ține cont de recomandările din hotărârile sale explicative.

Nu sunt suficient de eficiente nici recursurile în interesele legii, în contextul asigurării uniformității aplicării legilor în practica judiciară din Republica Moldova.

Pentru ca recursurile în interesele legii să fie mai eficiente, sub aspect de impact în materie de asigurare a uniformității aplicării legii în practica judiciară, în viziunea noastră se impune modificarea Codului de Procedură Penală, care ar oferi posibilitatea ca subiecții declarării recursului în interesele legii să fie orice avocat, care consideră că este în prezența aplicării neuniforme în practica judiciară a legii penale și de procedură penală.

Oferirea dreptului de a declara recurs în interesele legii tuturor avocaților, va încuraja avocații să declare asemenea recursuri și efectiv să contribuie la asigurarea interpretării și aplicării unitare a legii penale și de procedură penală pe întreg teritoriul țării.

Reiterăm, că oferirea dreptului doar Președintelui Curții Supreme de Justiție, Președintelui Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție, Procurorului General și Președintelui Uniunii Avocaților dreptului să ceară Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție, să se pronunțe asupra problemelor de drept, care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești investite cu dreptul de a soluționa cauza în ultima instanță, nu contribuie la uniformizarea aplicării legilor în practica judiciară națională.

Totodată, am pledat pentru modificarea Codului de Procedură Civilă, care ar oferi fiecărui avocat dreptul să ceară Colegiului Civil al Curții Supreme de Justiție, să se pronunțe asupra problemelor de drept civil și de procedură civilă, care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești investite cu dreptul de a soluționa cauzele civile în ultima instanță.

Mai mult ca atât, am scos în evidență impactul pozitiv a sesizărilor, de către avocați,  Curții Constituționale, sub aspect de excepție de neconstituționalitate a legilor aplicate în practica judiciară națională, pentru uniformizarea acestei practici.

Cu respect,

 

           Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților