Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
07 - 25.09.2020
sediul Uniunii Avocaților mun. Chișinău, str. București, 46
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Bălți
16.10.2020 - 03.11.2020, ora:09:00
str. Dostoevschii 63, mun. Bălți

Prima pagină  »  Noutați
Scurtă reprezentare a realizărilor Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pentru anul 2019
27.02.2020

Pentru elaborarea şi organizarea priorităţilor pentru anul 2020, membri Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, au examinat şi evaluat gradul de realizare a Planului de acţiuni de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2019 şi a Raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.
În urma audierii şi evaluări activităţilor oficiilor teritoriale, s-a constatat o carenţă la capitolul executarea obiectivelor propuse, acestea fiind realizate în măsură de 85%. În acest context, membrii CNAJGS au atenţionat reprezentanţii aparatului administrativ şi a oficiilor teritoriale privind asumarea obligativităţii de executare a tuturor obiectivelor însumate în document, inclusiv cele din 2020.
 Pe segmentul evaluării activităţii parajuriştilor, CNAJGS a constatat  de asemenea o neîndeplinire a obiectivelor. Motivul fiind, lipsa suportului tehnic şi financiar la realizarea acestora. Astfel, ca şi în cazul precedent, membrii Consiliului au decis să se transcrie sarcinile pentru anul curent, având în vedere importanţa acestora la realizarea misiunii parajuştilor din întreaga republică.
Tot în cadrul şedinţei din 26 februarie curent, membrii CNAJGS au audiat şi discutat despre activitatea instituţiei privind acordarea asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2019, fiind înregistrate 60327 de cazuri, 80% din volum o reprezintă asistenţa juridică calificată, iar 20% o constituie acordarea asistenţei juridice primare. La realizarea sarcinilor şi a volumului de lucru, instituţia a înregistrat 472 de avocaţi, dintre care 11 avocaţi publici şi 34 specializaţi în diferite domenii.  
Totodată, a fost evaluat mecanismul de monitorizare a sistemului de selectare a beneficiarilor, precum şi calitatea serviciilor oferite de către avocaţi, dar şi asupra mecanismului de accedere în sistemul CNAJGS, instruirea profesională, precum şi calitatea suportului deontologic de evaluare a calităţii serviciilor prestate de către avocaţi. În urma unor dificultăţi întâmpinate pe parcurs, CNAJGS a decis asupra necesităţii de a elabora şi adopta un nou document de tip Regulament privind criteriile de selectare a avocaţilor pentru a acorda asistenţa calificată garantată de stat. 
În acest context, este de menţionat faptul că, membrii CNAJGS au decis asupra cazului Ion Mazur, să se instituie o comisie ad-hoc, cu participarea membrilor comisiei de concurs şi cei ai Consiliului, pentru a se decide asupra compatibilităţii avocatului Ion Mazur în calitate de avocat în cadrul programului de asistenţă juridică garantată de stat.