Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Cahul
09.09.2020, ora:14.00
or. Cahul, Bulevardul Victoriei , nr.1, (incinta Restaurantului ,,Lux- Palas”, Terasa de vară)

Prima pagină  »  Noutați
Comunicat privind dosarul de participare la concursul pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat
09.03.2020

În temeiul articolului 47 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, în ședința ordinară din 28 februarie 2020, a anunţat concurs pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, care va avea loc la data de 13 aprilie curent.

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte:

  • Cererea de participare la concurs cu motivarea intenției.

  • Certificatul de confirmare a vechimii în profesia de avocat (modelul se anexează).

  • Certificatul de confirmare a stagiului de profesor titular în drept.

  • CV-ul în limba română.

  • Dovada participării în ultimii 4 ani la cursurilor de formare profesională continuă în volum de cel puțin 40 de ore anual.

Perioada de depunere a dosarelor este 2 martie - 3 aprilie 2020.

Dosarele incomplete şi cele depuse cu depăşirea termenului indicat, reprezintă temei pentru a nu fi acceptate pentru înregistrarea candidaţilor la concurs.

 

Atașat găsiți modelul declarației ce trebuie anexată la dosar conform prevederilor art. 38, alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

 

Materiale ataşate