Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Chișinău
07 - 25.09.2020
sediul Uniunii Avocaților mun. Chișinău, str. București, 46
Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din Circumscripţia Curţii de Apel Bălți
16.10.2020 - 03.11.2020, ora:09:00
str. Dostoevschii 63, mun. Bălți

Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE LICENŢIERE A PROFESIEI DE AVOCAT
11.12.2020

În temeiul articolului 47 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, în ședința ordinară din 27 noiembrie 2020, a anunţat concurs pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, care va fi organizat și desfășurat de Comisia Specială până la 9 februarie 2021.

Doritorii de a participa la concurs și a obține calitatea de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat  vor depune următoarele acte la Comisia specială:

  • Cererea de participare la concurs;
  • CV-ul în limba română;
  • Lista evenimentelor de formare profesională continuă la care a participat în ultimii 4 ani;
  • Copia legitimației de avocat și a documentelor care confirmă stagiul de profesor titular în drept;
  • Declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor pentru a deveni membru al Comisiei de licențiere.

Candidații la concurs vor depune dosarele până la data de 15 ianuarie 2021 prin email la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.  

Dosarele incomplete şi cele depuse cu depăşirea termenului indicat, nu vor fi acceptate pentru înregistrarea candidaţilor la concurs, candidații respective nefiind  admiși la interviu.

Candidații invitați la interviu vor fi informați din timp prin email. Interviul va fi înregistrat audio și / sau audio-video, după caz.

Criteriile de apreciere a candidaților vor fi următoarele:

  • prestația la interviu;
  • motivația de a deveni membru al Comisiei de licențiere;
  • relevanța experienței profesionale pentru calitatea de membru al Comisiei de licențiere;
  • participarea la seminare de formare profesională a avocaților.

 

Consiliul Uniunii Avocaților

din Republica Moldova