Prima pagină  »  Despre Noi  »  Publicații
Publicații
Ghidul Avocatului Stagiar

Pe parcursul anului 2012-2013 un Grup de lucru format din avocaţi stagiari din cadrul Asociaţiei Tinerilor Avocaţi („ATA”), coordonaţi de preşedintele ATA și îndrumați de avocaţi din cadrul Consiliului Uniunii şi Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, au elaborat Ghidul Avocatului Stagiar.

Scopul Ghidului este evidenţierea reglementărilor legale cu care se confruntă avocatul stagiar de la primul pas de intrare în profesie până la obţinerea statutului de avocat licenţiat, precum şi interpretarea prevederilor legale în vederea formării unei practici corecte şi uniforme pe parcursul desfăşurării stagiului profesional.

În vederea abordării complexe a instituţiei avocatului stagiar, prezentul Ghid conţine informaţie cu privire la efectuarea stagiului profesional în alte state. Membrii Grupului de lucru au descris conţinutul reglementărilor din legislaţia României. Totodată, prin implicarea Asociaţiei Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova) şi a Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM), Ghidul Avocatului Stagiar conţine descrierea condiţiilor de efectuare a stagiului în Scoţia şi Norvegia.

Pe parcursul elaborării prezentului Ghid, membrii Grupului de lucru au beneficiat de implicare şi susţinere din partea Consiliului Uniunii Avocaţilor, Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor, a avocaţilor licenţiaţi, precum şi a avocaţilor stagiari.

Autorii îşi manifestă speranţa că informaţia conţinută în Ghidul Avocatului Stagiar va fi utilă pentru avocaţii stagiari şi avocaţii îndrumători şi va contribui la stabilirea unor practici corecte şi uniforme pentru efectuarea stagiului profesional.

Grupul de lucru aduce mulţumiri pentru suportul acordat de către Asociaţia Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova) în vederea elaborării şi editării Ghidului Avocatului Stagiar.

Materiale ataşate