Prima pagină  »  Noutați
Apel de Susținere a jurnalistei Mariana Rață şi de Solidarizare cu sursele mass-media din Republica Moldova
23.01.2017

23 ianuarie 2016

Apel de Susținere a jurnalistei Mariana Rață

şi de Solidarizare cu sursele mass-media din Republica Moldova

 

Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova face acest Apel în susținerea jurnalistei Mariana Rață și se solidarizează cu sursele mass-media şi oamenii de bună credinţă, care califică ca ilegale acțiunile fostului Comisar al Municipiului întreprinse în scopul de a o atrage la răspundere penală pe jurnalistă pentru exercitarea  obligațiilor sale profesionale de a comunica societății informațiile de interes public.

 

Jurnalista Mariana Raţă este recunoscută pentru materialele sale publicate pe teme de corupţie,  fiind printre cei mai buni jurnalişti de investigaţii jurnalistice, deținătoare a mai multor premii naționale în domeniul jurnalismului de investigații. În 2013, Mariana Rață a fost desemnată ca unul dintre cei mai buni zece jurnaliști ai anului, în R. Moldova. Iar în 2016, a fost desemnată câștigătoare a concursului organizat de UNDP: „Cea mai bună investigație jurnalistică a anului pe teme de corupție”.

        

Deseori, cerinţele de a atrage jurnaliştii la răspundere pentru activitatea lor profesională  urmăresc de fapt, scopul de a-i  intimida în desfăşurarea ulterioară a investigaţiilor începute, precum şi de a crea intenționat impedimente surselor mass-media  pentru criticile aduse. Acest gen de acţiuni,  ele însele, pot constitui  componenţe a infracţiunii prevăzute de  articolul 1801 alin.1) Cod Penal al R. Moldova: Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a jurnalistului, precum şi intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică.”

Întru a nu se  atenta la  valoarile fundamentale a  statului de drept, cum ar fi,  libertatea de opinie, libertatea de exprimare, libertatea de a fi informat, precum şi întru a nu crea  precedente periculoase și injuste, ÎNDEMNĂM  

Organele de drept să examineze cu maximă diligență  şi buna-credinţă solicitarea privind tragerea la răspundere penală a jurnalistei, precum și la stabilirea faptului, dacă situația invocată de solicitantul pornirii urmăririi penale pe componenţa infracţiunii prevăzută de articolul 177 Cod Penal intră, sau nu, în sfera de aplicare a acestui articol.

 

Invocarea pretinsă a prezenţei în acțiunile jurnalistei (pentru publicația Vladimir Botnari, fostul comisar al municipiului Chișinău, numit șef de direcție la Moldtelecom)

a infracţiunii prevăzute în articolul 177 alin.2) Cod Penal „Încălcarea inviolabilității vieții personale” prin culegerea şi răspîndirea informaţiilor despre viaţa personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimţămîntul acesteia, prin prisma încălcării prevederilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, este absolut neîntemeiată legal şi nefondată.  Fapt ce poate fi  confirmat pe deplin prin:

·       art. 34 din Constituţie-Legea Supremă a Republicii Moldova, care garantează Dreptul la informaţie al persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public şi acest drept  nu poate fi îngrădit;

·       prin Legea cu privire la libertatea de exprimare nr.64 din 23.04.2010, care stipulează

-        în art.3) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi idei. Libertatea de exprimare protejează atît conţinutul, cît şi forma informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează;  

-        în art.4) Libertatea de exprimare a mass-mediei Libertatea publicului de a fi informat;

-        în art.6)Orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin intermediul mass-mediei;

-        în art.10 alin.3)Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că a făcut publice informaţii despre viaţa privată şi de familie a persoanei dacă interesul public de a le cunoaşte depăşeşte interesul persoanei vizate de a nu răspîndi informaţia;

·       prin Legea  presei, care îi asigură jurnalistului dreptul de a obține şi de a difuza informaţii.

 

Cu certitudine, trebuie să se facă o diferență între prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice și culegerea  ilegală sau răspândirea cu bună știință a informației ocrotite de lege. Or, prelucrarea datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal, sau de caracterul public al faptelor, în care acest subiect a fost implicat.

 

Asociația Femeilor Avocate din Moldova își exprimă îngrijorarea faţă de tentativele de a limita drepturile și libertaţile omului ce țin de informaţiile de interes public prin intermediul mass-mediei. De asemenea, se face apel la atenția autorităţilor publice şi organelor de drept asupra tendinţei periculoase, în ultima perioadă tot mai des manifestată, de a se recurge la intimidarea jurnaliştilor de investigaţie şi a surselor mass-media, sarcina cărora este de a informa  societatea asupra problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalistice profesioniste și complexe.

 

 

Asociaţia Femeilor Avocate din Republica Moldova

 

 

      Asociaţia FAM a fost constituită la 27.03.2015

      în cadrul Uniunii Avocaţilor din Moldova.

Materiale ataşate