Prima pagină  »  Noutați
INFO seminar_insolvabilitate_27.01.2017
31.01.2017

  În cadrul Seminarului dedicat procedurii recursului declarat împotriva hotărârilor emise de instanța de insolvabilitate și particularităților insolvabilității unor subiecți speciali s-au pus în discuție categoriile de litigii de drept, examinarea cărora ține de competența exclusivă a instanței de insolvabilitate, precum au fost descrise principalele particularități ale procedurilor de insolvabilitate aplicabile unor subieți speciali cum ar fi: societăți de asigurare, societăți de investiții, gospodării țărănești și întreprinderi individuale.

 

Având în vedere specificul litigiilor de drept examinarea cărora este pusă în competența instanței de insolvabilitate, formatorii au explicat detaliat cu trimitere la normele de procedură și de drept material aplicabile, care anume litigii și în care situație, instanța de insolvabilitate va avea competență exclusivă de examinare. La fel, s-a pus în evidență rolul părților și instanței de insolvabilitate în procesele litigioase examinate, făcându-se distincție între rolul de supraveghere și rolul diriguitor al instanței de insolvabilitate.

 

Formatorii au atras atenția audienților asupra specificului exercitării cărilor de atac împotriva actelor judecătorești emise de instanța de insolvabilitate asupra litigiilor de drept puse în competența sa, fiind pus accentul pe termenul declarării recursului, procedura examinării și soluțiile care port fi date de instanța de recurs.

 

Cu referire la particularitățile insolvabilității unor subiecți speciali, în cadrul seminarului s-a discutat despre insolvabilitatea societăților de asigurare, proces distinct de insolvabilitatea societăților comerciale de drept comun. Aici s-a accentuat asupra calității de subiect cu drept de sesizare a instanței de insolvabilitate, procedura ce precede declanșarea unui proces de insolvabilitate în privința unei societăți de asigurări, clasificarea creditorilor și procedura de valorificare a masei debitoare și stingerea creanțelor.

 

Cu referire la societățile de investiții, gospodăriile țărănești și întreprinderile individuale, formatorii au atras atenția a supra aspectelor distincte asupra cărora legislarorul a stăruit în Legea insolvabilității.

 

Sincere multumiri urmează a aduce formatorilor dlui Nicolae Craiu, judecător Curtea Supremă de Justiție, dlui Boris Bîrcă judecător Curtea de Apel Chișinău și dnei Ana Litr, administrator autorizat.

 

 

Reponsabil organizare

Angela Popil, avocat

Materiale ataşate