Prima pagină  »  Noutați
Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților
12.01.2018

Domnul Emanoil PLOȘNIȚA, Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a semnat Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților, împreună cu Președintele Consiliului Superior al Magistraturii și Președintele Consiliului Superior al Procurorilor.

Este un moment unic în istoria celor trei profesii, care marchează începutul unei etape calitativ superioare în relațiile dintre ele. Documentul este unic din perspectiva cadrului legislativ, care este menit să asigure consolidarea sistemului judiciar din Republica Moldova.

Asigurarea încrederii în capacitatea, abilitățile și competențele profesionale ale judecătorilor, procurorilor și avocaților, alături de componenta de comunicare, sunt elementele centrale ale documentului.

Comunicarea presupune elaborarea unor coduri deontologice comune, a unor bune practici comune, prin acțiuni menite să asigure încrederea justițiabilului în sistemul judiciar din țara noastră.

Carta a fost elaborată de un grup interinstituțional de lucru, din care au făcut parte doi membri ai Consiliului Uniunii Avocaților.

În cadrul Uniunii Avocaților a avut loc un proces de consultare și de analiză, în rezultatul cărora au fost formulate recomandări asupra textului acestui document.

Ansamblul celor 24 de norme asigură și reafirmă în mod unitar principiile care guvernează autoritatea judecătorească în sistemul puterilor statului în Republica Moldova.

Documentul este structurat în cinci mari componente:

1.     Statul de drept și Justiția, în care au fost reafirmate principiile care stau la baza autorității judecătorești și care recunoaște rolul semnificativ al avocaților în cadrul sistemului judiciar și dialogul interprofesional continuu care e nevoie să existe între judecători, procurori și avocați.

2.     Specificul funcțiilor subliniază rolurile procurorilor, judecătorilor și avocaților în cadrul procedurilor judiciare, care sunt diferite, dar implică necesitatea dialogului interprofesional din perspectiva complementarității funcțiilor acestora. Este subliniată acțiunea și conduita judecătorului, procurorului și avocatului, care trebuie să asigure încredere justițiabilului cu privire la obiectivitatea actului de justiție.

3.     Etica și Deontologia judecătorilor, procurorilor și avocaților subliniază nevoia de integritate și competență profesională. Judecătorii, procurorii și avocații trebuie să aibă o conduită de abținere față de a face comunicări publice cu privire la cauzele lor, cu respectarea principiilor care guvernează fiecare profesie.

4.     Componenta de formare a judecătorilor, procurorilor și avocaților își propune să asigure însușirea, dezvoltarea aptitudinilor profesionale în exercitarea profesiilor pe care fiecare le practică.

5.     Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii și avocații din Republica Moldova și cooperarea internațională și relațiile cu mass-media. 

Materiale ataşate