Prima pagină  »  Noutați
Rezultatele mesei rotunde cu genericul „Rezultatele Evaluării Naţionale a Riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanțării terorismului” şi „Perceperea riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului la nivelul Uniunii Europene”
22.01.2018

La data de 18 ianuarie 2018, la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a avut loc masa rotundă organizată de către Uniune în colaborare cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor și Misiunea Consilierilor de Nivel Înalt a Uniunii Europene. 

La eveniment a participat dl Emanoil PLOȘNIȚA, Președintele Uniunii Avocaților, dl Igoris KRZECKOVSKIS, Înalt Consilier UE în domeniul luptei contra spălării banilor, dna Oxana GÎSCĂ și dl Mihai SOȚCHI, ofițeri superiori de investigații ai Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Scopul evenimentului a fost prezentarea cerințelor noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, discutarea modificărilor apărute odată cu aprobarea legii și analiza impactului acestui act asupra regimului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Menționăm că una dintre prevederile noii legi stipulează că avocații sunt entități obligate să raporteze tranzacțiile și activitățile suspecte identificate în procesul de activitate.

Un alt obiectiv al acestei întâlniri a fost prezentarea sumarului raportului privind evaluarea supra-națională a UE privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, care afectează piața internă și are legătură directă cu criminalitatea internațională. În acest sens dl Igoris KRZECKOVSKIS a prezentat principalele puncte și concluzii ale raportului menționat și a vorbit despre riscurile și vulnerabilitățile identificate în prestarea serviciilor în sectorul de drept, unde se regăsesc și avocații.

La capitolul vulnerabilități s-a menționat despre faptul că modul de desfășurare a activității avocaților, serviciile și produsele oferite, mediul de activitate, baza clientelei, cadrul normativ aplicabil și alți factori implicați indică, în general, o vulnerabilitate scăzută la spălarea banilor și finanțarea terorismului, asociate activității sectorului dat.

Totodată, riscurile și vulnerabilitățile fenomenului de spălare a banilor și finanțare a terorismului scot în evidență necesitatea cooperării cabinetelor de avocați și birourilor asociate de avocați cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru asigurarea aplicării legislației în domeniu.

Experții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au prezentat raportul final privind Evaluarea Națională a Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului, care s-a desfășurat în perioada Noiembrie 2015-Februarie 2017, precum și planul de acțiuni de redresare a riscurilor și neajunsurilor identificate.

La eveniment au participat peste 20 de avocați și avocați stagiari.