Prima pagină  »  Noutați
Adunarea Generală a Asociației Femeilor Avocate din Republica Moldova.
28.01.2019

ANUNȚ 

                Spre atenția avocatelor și avocatelor stagiare  - membre ale Asociației FAM!       

Vă comunicăm că pentru ziua de 22.02.2019 este stabilită Adunarea Generală a membrelor Asociației, cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea Raportului Consiliului de Administrare a Asociației pentru  anul 2018 prin prisma  Obiectivelor  de bază din Strategia de dezvoltare;

2.Aprobarea Raportului;

3.Aprobarea modificărilor Statutului Asociației FAM;   

4. Cu privire la Petiția colectivă a avocaților către Guvernul RM privind  eliminarea discriminării femeilor avocate și avocaților în general  din sistemul național de asigurări sociale și medicale;  

5. Cu privire la Apelul către alte profesii libere privind consolidarea profesiilor libere pentru promovarea politicii de securitate  socială și eliminarea discriminării profesioniștilor liberi din sistemul național de asigurări sociale și medicale;

6.Alegerile membrelor Consiliului de Administrare a Asociației FAM;

7.Cu privire la organizarea celui de al III-lea Forum National al Femeilor Avocate din Republica Moldova;

8.Diverse

Adunarea va avea loc cu ușile deschise la data de 22 februarie 2019 orele 09.30, în sala mare a Uniunii Avocaților, pe adresa: strada București 46,  mun. Chișinău.

Prezența membrelor este Obligatorie!!!

Raportul și materialele relevante chestiunilor, incluse în ordinea de zi vor fi expediate membrelor  Asociației preventiv. 

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați la e-mail: asociatiafam@gmail.com, sau la tel:069146 953 .                                      

Avocata Feodosia Tîşcic, președintă a Asociației FAM