Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților care activează în cadrul Cabinetul Avocatului!!!
30.01.2019

Stimați colegi avocați,

La 28 decembrie 2018 prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 au fost aprobate Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

La 11 ianuarie 2019, Indicațiile metodice … au fost publicate în Monitorul Oficial a Republicii Moldova, astfel au intrat în vigoare.

Indicațiile metodice se extind asupra persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii:

- avocați, care activează în baza Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură;

Este de menționat că Indicațiile metodice nu se aplică Birourilor Asociate de Avocați. Astfel, aceste Indicații metodice se aplică doar Cabinetelor Avocaților.

Potrivit pct. 7 a Indicații metodice, responsabilitatea pentru ținerea contabilității revine avocatului fondator al Cabinetului Avocatului.

Avocatul fondator al Cabinetului Avocatului are obligația să întocmească documente primare: registre contabile, declarații fiscale, dări de seamă și alte rapoarte prevăzute de legislație.

Este important să reținem că în documentele primare și registrele contabile nu sunt admise ștersături sau alte proceduri similare.

Potrivit prevederilor pct. 23 a Indicațiilor metodice, avocatul care activează în cadrul Cabinetul Avocatului, contabilizează veniturile și cheltuielile în Registrul-jurnal de venituri și cheltuieli.

La întocmirea Registrului, avocatul trebuie să respecte cerințele prevăzute la pct. 24 a Indicațiilor metodice.

Registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie sau în format electronic. În cazul întocmirii Registrului-jurnal pe suport de hârtie, filele acestuia se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura avocatului.

La pct. 24 a Indicațiilor metodice este prevăzută și procedura de întocmirea a Registrului-jurnal în format electronic. Modul de completare a Registrului-jurnal în format electronic este prevăzut la pct. 25, cu mențiuni clare referitor la înscrierile în fiecare coloană a Registrului.

Cabinetul Avocatului care are angajați, întocmește Borderoul de evidență a remunerării muncii cu indicarea obligatorie a elementelor prevăzute la pct. 28 a Indicațiilor metodice.

Referitor la inventarierea patrimoniului, Indicațiile metodice vin cu exemplul nr. 8, ce ține de inventarierea patrimoniului Cabinetului Avocatului.

La Indicațiile metodice sunt anexate modelele relevante privind contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Anexa 1: Registrul-jurnal de venituri și cheltuieli pentru Cabinetul Avocatului. Acest Registru urmează a fi imprimat de fiecare Cabinet al Avocatului și întocmit în conformitate cu prevederile Indicațiilor metodice.

Uniunea Avocaților este dispusă de a organiza (în eventualitatea când va fi necesar acest lucru) seminare pentru toți doritorii, cu participarea angajaților Serviciului Fiscal de Stat, pentru explicarea modalității de aplicarea Indicațiilor metodice, contabilizarea veniturilor și cheltuielilor, completarea Registrului-jurnal, etc.

În eventualitatea neclarităților, concretizarea detaliilor ce țin de aplicarea Indicațiilor metodice, nu ezitați să contactați Uniunea Avocaților la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau la tel: (022) 226510, +373 69161353.

Atașat găsiți ordinul Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2018 și Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Cu respect,

                                                                               

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate