Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
12.03.2021

La 9 noiembrie 2020, Consiliul Uniunii Avocaților a anulat rezultatul alegerii noii Comisii de licențiere a profesiei de avocat finalizate în octombrie 2020, deoarece aceste alegeri au fost efectuate cu încălcări foarte grave.  A fost anunțat un nou concurs pentru alegerea Comisiei de licențiere.

Câțiva avocați aleși în octombrie 2020 în Comisia de licențiere au contestat hotărârea din 9 noiembrie

2020 în instanța de contencios administrativ și au solicitat suspendarea ei. La 26 noiembrie 2020, Judecătoria Chișinău a respins cererea de suspendare. La 18 februarie 2021, Curtea de Apel Chișinău a

admis recursul împotriva încheierii din 26 noiembrie 2020 și a suspendat hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 9 noiembrie 2020 până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Consiliul Uniunii Avocaților a aflat despre decizia din 18 februarie 2021 abia la 5 martie 2021, dintr-un comunicat publicat de Președintele Uniunii Avocaților pe pagina web a Uniunii. Comunicatul nu a fost coordonat cu Consiliul Uniunii Avocaților și a fost publicat contrar prevederilor Regulamentului Uniunii Avocaților cu privire la Politica și modul de publicare pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților. Oficial, decizia din 18 februarie 2021 a fost înregistrată în cancelaria Uniunii Avocaților abia pe 11 martie 2021. Pentru 12 martie 2021 a fost programată ședința Comisiei de licențiere a profesiei de avocat alese în octombrie 2020.

La 10 martie 2021, zece membri ai Consiliului au solicitat Președintelui Uniunii Avocaților convocarea Consiliului într-o ședință extraordinară pe 12 martie 2021, începând cu ora 10.00, pentru a discuta modul de executare a deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2021.   Președintele Uniunii Avocaților nu a comunicat membrilor Consiliului poziția sa și nu a convocat ședința pentru ziua solicitată.

La 12 martie 2020, ora 10.00, zece membrii ai Consiliului, care au solicitat ședința extraordinară, s-au întrunit pentru a discuta situația legată de executarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2021. 

Deoarece ședința Consiliului nu a fost convocată formal, întâlnirea a avut forma unor discuții și dezbateri colegiale între membrii participanți ai Consiliului. 

Conform Articolului 139 (3) al Codului administrativ, un act administrativ individual rămâne valabil atât timp cât nu este retras, revocat sau anulat într-un alt mod. În lipsa retragerii, revocării sau anulării hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/20/121 din 9 noiembrie 2020, se constată valabilitatea acestei hotărâri.

Atât timp cât hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/20/121 din 9 noiembrie 2020 va fi suspendată, se constată inadmisibilitatea continuării concursului pentru alegerea noii componențe a

Comisiei Speciale și a Comisiei de Licențiere (http://uam.md/media/files/files/0201_29_01_2021_numirea_comisiei_speciale_cl_6870667.pdf)

De asemenea, membrii Consiliului au fost de opinia că este necesar de a solicita urgentarea examinării în instanța de judecată a cererii de anulare a hotărârii Consiliului din 9 noiembrie 2020. 

Pentru a evita orice neînțelegeri ulterioare, membrii prezenți ai Consiliului au convenit să expedieze pe 12 martie 2020, până la ora 14.00, secretariatului Uniunii Avocaților și membrilor Comisiei de licențiere aleși în octombrie 2020 acest comunicat.

Membrii Consiliului Uniunii Avocaților:

Alexandru Turcan

Angela Popil

Adrian Tabarta

Vladislav Gribincea

Alexandru Grosu

Victor Arnaut

Ion Stoian

Nina Lozan

Dorin Popescu

Gheorghe Vlas