Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
07.05.2021

Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concursul desfășurat în vederea ocupării funcției de membru al Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  1. Să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat.
  2. Să dispună de o experiență în domeniul instruirii de minim 7 (șapte) ani.
  3. Să se bucure de reputație ireproșabilă.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să depună la dosarul de participare următoarele acte:

  1. Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină;
  2. Scrisoare de intenție și motivare, care va conține viziunea candidatului în raport cu activitatea Centrului de Instruire a Avocaților;
  3. Alte acte din care să rezulte experiența în domeniul instruirii (copia carnetului de muncă, certificat constatator etc.)

Concursul pentru selectarea  a 3 (trei) avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților se va realiza sub formă de interviu cu prezența fizică a candidaților sau prin videoconferință, în funcție de restricțiile epidemiologice dispuse de autoritățile competente și existente la data desfășurării concursului.

Candidații vor fi notificați despre forma desfășurării concursului cel târziu cu 1 (una) zi până la data concursului.

Dosarele urmează a fi prezentate la sediul Uniunii Avocaților (Chișinău, str. București 46).

Termen limită pentru depunerea dosarelor este 25 mai 2021.

 

CONSILIUL UNIUNII AVOCAȚILOR